Redactie

Voorzitter:
Afke Wijngaarden,
Tramweg 42,
tel: 688152

Secretaresse:
Roelien Hofsteenge,
Meyerweg 114,
tel: 688211.

Penningmeester:
Dirkje Bouma,
Skipper 38,
tel: 06 13592927.

Advertenties:
Jan de Jong,
Veensluis 18,
tel: 688951.

Algemeen:
Jappie Landman,
Het Meer 118,
tel. 688503.

Algemeen:
Pietie Tichelaar,
Spinner 25,
tel. 688981.