VVD Heerenveen stemt in met beleidskoers

VVD Heerenveen stemt in met beleidskoers fysieke leefomgeving

Maandagavond heeft de gemeenteraad de beleidskoers fysieke leefomgeving vastgesteld. Deze beleidskoers is de koers voor de uiteindelijke Omgevingsvisie.

Hierin wordt omschreven wat we belangrijk vinden voor de toekomst, als het gaat om wonen, werken, ondernemen, welzijn en duurzaamheid.

Heerenveen

Onze gemeente heeft een kleine oppervlakte, waarop heel veel tegelijk gebeurt. We hebben ruimte nodig voor onze huizen, kantoren, fabrieken, boerderijen, wegen, spoor en de natuur. Kortom, ruimte voor inwoners en ondernemers. Hiervoor is een nieuwe wet in de maak, die inpassing, indeling en vergunningen eenvoudiger maakt; de Omgevingswet. Hiervoor zijn wel kaders nodig; welke kant we op willen met Heerenveen en wat kan wel en wat niet. Daar helpt de beleidskoers bij. Dit is de basis voor de Omgevingsvisie. In de gemeente Heerenveen zetten we in op breedte- en topsport, bereikbaarheid en een goed vestigingsklimaat, regionale voorzieningen, landschappelijke diversiteit en het behoud daarvan.

De VVD vindt dit een goede ontwikkeling, want met de Omgevingswet wordt het makkelijker om een dakkapel te bouwen, je oprit te verbreden of (sneller) je bedrijf uit te breiden.

Omgevingswet 

Er bestaan nu 26 verschillende wetten om zaken in de openbare ruimte of rondom de woning of het bedrijf te regelen. Daarvoor in de plaats komt één wet: de Omgevingswet.
Procedures rond vergunningen worden korter en goedkoper. Dat geldt ook op grotere schaal, voor de uitbreiding van een fabrieksterrein of de verlenging van een snelweg. Hiermee maken we een einde aan de papierwinkel die daarbij komt kijken. Die kost alleen maar tijd en geld.

Met de nu vastgestelde beleidskoers wordt richting gegeven aan de omgevingsvisie.

Blue zone 

Voor de VVD-fractie zijn de basisvoorwaarden voor de omgevingsvisie dé basis voor een gezonde en vitale toekomst van Heerenveen en haar inwoners en ondernemers. Een bloeiende economie met goede voorzieningen en een gezonde leefomgeving, kunnen van Heerenveen de Blue Zone van Friesland maken. ‘Heerenveen, Blue zone van Friesland, dankzij de omgevingswet’.

Comments are closed.