Logo gem Heerenveen hoog_tn bew

Vooruitblik commissievergadering 18 juni | 19:30 uur | digitaal

De vooruitblik op de commissievergadering van 18 juni om 19:30 uur. De vergadering is digitaal in plaats van in de raadszaal en te volgen via de www.heerenveen.nl/vergadering-kijken.

De agenda’s, alle stukken en de uitzending zijn te vinden op de website:
www.heerenveen.nl/commissievergadering-18juni2020

Commissievergadering 18 juni

#Jaarstukken 2019

In de commissievergadering bespreekt de gemeenteraad de jaarrekening 2019. In de jaarrekening kun je zien in hoeverre de gemeente de doelen en prestaties van 2019 heeft gerealiseerd met het hiervoor beschikbare geld. De doelen van de gemeente staan in de Themabegroting. Daarin staat per doel wat er is bereikt en hoeveel geld dat heeft kost. Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over de jaarrekening.

# Perspectiefnota 2020, Investeringsagenda en Strategische Agenda Heerenveen 2020

In de commissievergadering bespreekt de gemeenteraad de Perspectiefnota 2020 met daarin de kaders die verder worden uitgewerkt in de begroting voor het volgende jaar. Nieuw dit jaar is dat er ook een investeringsagenda 2020 en een strategische agenda waarin verder vooruit wordt gekeken worden besproken. De investeringsagenda wordt uitgewerkt in de begroting voor 2021, de strategische agenda wordt door de raad verder doorontwikkeld en geeft inzicht in ontwikkelingen en investeringen op langere termijn. Op 2 juli neemt de gemeenteraad een besluit over deze stukken.

Met vriendelijke groet,
Nienke Jongstra
Raadscommunicatieadviseur
Gemeente Heerenveen
06 – 382 97 285
Postbus 15000  |  8440 GA  |  Heerenveen

Comments are closed.