School

Alle basisschoolleerlingen Heerenveen hebben een cadeautje gekregen

In de laatste week voor de vakantie krijgen alle basisschoolleerlingen een cadeautje van de gemeente Heerenveen. Aangevuld met een leuke goodiebag van Caleidoscoop in samenwerking met JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) en verschillende Heerenveense ondernemers.

Ruim vijfduizend cadeau’s
De afgelopen coronatijd is zeker ook voor de basisschoolleerlingen een bijzondere tijd geweest. Ook de komende zomervakantie zal waarschijnlijk anders zijn dan andere jaren. Daarom besloten het college van B&W en de gemeenteraadsleden dat alle ruim 5.000 leerlingen wel een extraatje verdiend hebben. Wethouder Jelle Zoetendal en enkele raadsleden delen het cadeautje bij een aantal scholen persoonlijk uit.

“Natuurlijk hebben we minstens zoveel waardering voor alle leraren en medewerkers van de scholen, dat spreekt voor zich. Ondanks alle restricties heeft iedereen zich goed door deze tijd heen geslagen. Dit is vanuit ons een extraatje om iedereen een dik verdiende zomervakantie toe te wensen”, aldus Jelle Zoetendal.

Goodiebag
Caleidoscoop heeft samen met JOGG nog een leuke goodiebag samengesteld om de zomervakantie nog leuker te maken. Diverse lokale ondernemers hebben hier aan meegewerkt.

Geldzorgen

Heerenveen biedt gratis hulp aan mensen met financiële problemen

Voor inwoners die financiële problemen hebben, het overzicht kwijt zijn of zelfs de post niet meer open durven te maken biedt gemeente Heerenveen hulp.

De afgelopen coronatijd heeft voor sommige mensen nog meer de zaken op scherp gezet. Omdat veel hulpinstellingen min of meer gesloten bleven, wordt de drempel om hulp te vragen hoger. Gemeente Heerenveen, Caleidoscoop en Humanitas werken samen om inwoners, ook nu, te helpen. En die hulp is gratis.

“Het blijkt vaak dat mensen lang wachten om hulp te vragen. Dat is jammer. Want hoe eerder de hulp opgestart wordt, hoe beter het is. Inmiddels zijn er ook weer mogelijkheden om op locatie, corona-proof, persoonlijk contact te hebben”, aldus wethouder Hans Broekhuizen. ”Dus wacht niet langer en neem contact op.”

Speciale ‘Meitinkers’
Inwoners kunnen altijd contact opnemen met een meitinker. Deze bekijkt hoe het er voor staat en zoekt naar de beste oplossing. Dit kan via het team Schulphulpverlening van de gemeente, maar ook bijvoorbeeld via De Barones of Humanitas. Er wordt altijd gekeken naar de beste oplossing voor het specifieke probleem van de inwoner. De gemeente Heerenveen is opgedeeld in woonservicezones die ieder hun eigen meitinker hebben. Op www.heerenveen.nl/meitinker zijn alle contactgegevens te vinden.

Het hangt van de situatie af wat de beste oplossing is. Soms is het voldoende om met behulp van een budgetmaatje zelf weer orde op zaken te houden. Maar het kan ook zijn dat de beste manier schuldhulpverlening is. Er zijn allerlei hulpmogelijkheden beschikbaar, het is maar net wat nodig is. Maatwerk dus.

Honderd liter water in 15 minuten sproeien bew

Honderd liter water in 15 minuten sproeien

Gemeente De Fryske Marren wil graag dat inwoners bewust met hun (drink)water omgaan en er niet teveel van gebruiken met het huidige warme zomerweer. Overigens geldt dit verhaal voor alle gemeenten.

De gemeente schrijft daarom: “In de zomer gebruiken we met z’n allen miljoenen liters drinkwater extra. Om de tuin te sproeien, grote (opzet)zwembaden te vullen en een keer extra te douchen. Op sommige dagen is het verbruik zo extreem hoog dat er op sommige plekken minder water uit de kraan komt. Help mee om dat te voorkomen en ga zuinig om met drinkwater.”

“Wist je dat 15 minuten sproeien 100 liter water kost? Sproei alleen als het echt nodig is en doe dit voor 7 uur ’s ochtends of na 22 uur ’s avonds.”

Chatten met de politie bew

Ook in juni kun je chatten met de politie

Ook in juni kun je iedere dinsdag, woensdag en donderdag tussen 19:00-21:00 uur chatten met de politie, als je informatie wilt over bepaalde zorgen of problemen waar je mee zit of gewoon omdat je wilt weten hoe bepaalde regels in elkaar zitten.

Je krijgt persoonlijk antwoord op je vragen. Wil je bijvoorbeeld weten of je een nepvuurwapen mag hebben? Of heb je een vraag over verkeersregels? Ook kun je politie gerelateerde vragen stellen over het Coronavirus. Daarnaast is er op alle woensdagen in juni tussen 19:00-21:00 uur ook weer een speciale zedenchat. Hier kun je terecht met specifieke vragen als: wat moet je doen als je naaktfoto ongewenst online staat, of als daarmee wordt gedreigd. Blijf er niet mee rondlopen en deel je verhaal met de politie zodat je weet wat je kunt doen om dit te stoppen.

Op https://www.vraaghetdepolitie.nl/chat-met-de-politie vind je het icoontje waar je op moet klikken om te chatten.

Heerenveen geld voor investeringen

Heerenveen: geld voor investeringen en ambities, maar het Rijk moet afspraken Jeugd en wmo nakomen

Het college van de gemeente Heerenveen heeft vandaag ingestemd met de perspectiefnota. Voor 2021 heeft de gemeente een positief resultaat van € 467.000. Door de grote onzekerheden in de jeugdzorg en wmo is het financieel perspectief na 2022 nog niet sluitend.

Wethouder financiën Hans Broekhuizen: “We kunnen het komende jaar blijven investeren, maar het Rijk zal nu de afspraken moeten nakomen om de tekorten in de jeugdzorg en wmo op te lossen”.

Signaal aan de rijksoverheid

Er blijven grote zorgen over de financiën voor met name de jeugdzorg. “Ondanks dat we de afgelopen jaren extra geld beschikbaar hebben gesteld voor de jeugdzorg, moeten we ook voor de komende jaren extra geld vrijmaken”, zo geeft wethouder Hans Broekhuizen aan. Door deze onzekerheden is het financieel perspectief vanaf 2022 nog niet sluitend. Dit komt met name omdat de tijdelijke rijksbijdrage voor jeugd na 2021 ophoudt.

“Door nu het meerjarenperspectief niet sluitend te maken, willen we een signaal afgeven aan de rijksoverheid. We roepen hen op de rijksbijdrage voor het sociaal domein beter af te stemmen op de werkelijke kosten”.

Investeren in de toekomst

Nieuw dit jaar is de Strategische agenda en bijbehorende Investeringsagenda. In de strategische agenda wordt 20 tot 30 jaar vooruit gekeken.

Hans Broekhuizen: “Op deze manier zetten we de schaarser wordende financiële middelen die we beschikbaar hebben op de juiste manier in”. Voor het doen van investeringen wordt jaarlijks ongeveer € 1 miljoen vrijgemaakt.

Coronacrisis

Ook de huidige coronacrisis is van invloed op het financiële perspectief van de gemeente Heerenveen. Hans Broekhuizen: “Maar op dit moment zijn deze mogelijke effecten nog onvoldoende inzichtelijk. Deze effecten zijn daarom niet opgenomen in de perspectiefnota”.

Besluitvorming

De perspectiefnota, strategische agenda en investeringsagenda worden nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Op 18 juni spreekt de commissie over de financiële stukken. Dan kunnen de commissieleden vragen stellen aan het college. Vervolgens neemt de gemeenteraad op 2 juli een besluit.

Gooi mondkap en handschoen in de goede bak bew

Gooi mondkap en handschoen in de goede bak

Vanaf 1 juni is het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht in het openbaar vervoer. Omdat nu al blijkt dat veel mensen niet weten waar ze beschermende middelen tegen corona kunnen weggooien, wil Milieu Centraal hen helpen om de juiste afvalbak te vinden. Veel handschoenen en mondkapjes belanden op straat, in het riool of bij het plastic afval. Terwijl het heel gemakkelijk is: mondkapjes, handschoenen en gebruikte tissues horen allemaal in het restafval, ongeacht het materiaal waarvan ze gemaakt zijn. 

Alles in de prullenbak
Als je mondkapjes en handschoenen in de verkeerde afvalbak gooit, verstoort dat de recycling en lopen de mensen die het afval sorteren onnodig risico op besmetting. Textiel bijvoorbeeld wordt door medewerkers handmatig gecheckt, je wil niet dat zij gebruikte mondkapjes eruit moeten vissen. Ika van de Pas, directeur Milieu Centraal: “Je afval goed weggooien, is belangrijk voor ons milieu. Spoel handschoenen, mondkapjes en ander afval niet door de wc, dan kan het riool verstoppen met alle viezigheid van dien. Het hoort ook niet bij het plastic afval en al helemaal niet op straat. Gooi beschermingsmiddelen na gebruik in de restafvalbak, dat is de enige juiste plek. Is er geen prullenbak in de buurt, hou het dan even bij je in een apart zakje tot je het wel kunt weggooien”.

Herbruikbaar mondkapje
Een niet-medisch mondkapje kun je ook zelf maken, bijvoorbeeld van restanten stof of oude kleren die je toch al had liggen. Dat is qua materiaalgebruik beter voor het milieu dan een wegwerpmondkapje dat je koopt en na één keer gebruik weggooit. Wasbare mondkapjes leveren minder afval op dan wegwerpmondkapjes, zeker als je nagaat dat je er voor langere tijd veel nodig hebt. Het wassen van herbruikbare mondkapjes kost wel energie. Was ze daarom mee met ander wasgoed in een 60-graden was. Dan bespaar je het milieu zo veel mogelijk.

Weggooihulp
De Afvalscheidingswijzer geeft voor elk product de juiste afvalbak. Handschoen, mondkapje, zakdoekje en nog duizenden andere producten vind je er. Sinds eind april wordt er in de Afvalscheidingswijzer veelvuldig gezocht op hoe mondkapjes en handschoenen weggegooid moeten worden.

Logo gem Heerenveen hoog

Aan de slag met Heerenveen Aardgasvrij

Het lijkt nog ver weg, 2050. Over 30 jaar moeten alle huizen en gebouwen van het aardgas af zijn. Om deze klimaatdoelstellingen te halen, moeten we nu wel starten. Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente Heerenveen per dorp of buurt verkennen hoe dit te realiseren is. Dit staat beschreven in de aanpak Heerenveen Aardgasvrij. 

Plan van aanpak 

Het College van B &W heeft op 12 mei 2020 het Plan van Aanpak vastgesteld en legt het nu voor aan de raad ter besluitvorming. Wethouder Jelle Zoetendal legt uit hoe we starten: ”De opgave is enorm, want in 2050 moeten er ruim 25.000 woningen en gebouwen in Heerenveen aardgasvrij zijn. We zetten kleine stappen zodat we ervan kunnen leren. Als je niet uitkijkt, wordt de aanpak snel te technisch of financieel. We kunnen het alleen samen doen en gaan daarom in gesprek met de dorpen en buurten. Van najaar 2020 tot voorjaar 2021 kunt u ons in de buurt verwachten.”

Verduurzamen begint bij energie besparen

Een eerste stap is al gezet. In de wintermaanden leende de gemeente warmtebeeld-camera’s uit waarmee inwoners uit wijken en dorpen aan de slag gingen. Op die warmtebeelden is te zien waar warmteverlies optreedt uit de woning. Door deze plekken te isoleren, wordt energie bespaard. Dat scheelt weer, want hoe lager het energieverbruik, hoe minder verduurzaming nodig is. Een goed geïsoleerd huis is bovendien aangenamer en gezonder om in te leven.

Overgang naar duurzame warmte

Naast besparing kijkt de gemeente samen met inwoners ook verder naar verduurzaming. Hoe kunnen we straks zonder aardgas onze huizen en het water verwarmen? De stip aan de horizon is 2050. Welke volgende stappen kunnen we nu al nemen?

De rijksoverheid verplicht elke gemeente om daar een visie over op te stellen: de Transitievisie Warmte (TVW). In de gemeente Heerenveen noemen we dat de ‘aanpak aardgasvrij’.

Ondanks onzekerheden wel starten

De warmtetransitie is enerzijds complex en pionierswerk en anderzijds heel concreet want iedereen krijgt ermee te maken. Het betekent dat huizen anders verwarmd gaan worden met nieuwe systemen. Deze aanpassingen zijn ingrijpend en daarom kiest de gemeente Heerenveen er voor om inwoners hierbij goed te betrekken, onder meer door bijeenkomsten te organiseren.

Omdat 2050 nog ver weg is, en de technieken, ontwikkelingen en regelgeving continu door gaan, past de gemeente de aanpak telkens aan aan de actualiteit.

Vervolg 

Op 20 juni as. neemt de gemeenteraad een besluit over het Plan van Aanpak.

Dossier-coronavirus

Corona in Heerenveen (week 19)

Het RIVM houdt in Nederland bij hoeveel mensen positief zijn getest op COVID-19, hoeveel mensen zijn gestorven en hoeveel mensen er zijn opgenomen. Deze cijfers zien we dagelijks langskomen op het journaal, op sociale media en in de krant maar geven geen goed beeld van de lokale situatie. Dagelijks publiceert RondOm Vandaag de provinciale cijfers en wekelijks worden de gemeentelijke cijfers gedeeld. Dit gebeurt op dinsdag.

Cijfers Heerenveen:

87 (+6) positief geteste mensen
13 (-) ziekenhuisopnames
19 (+2) overleden mensen

Let op! Net als de nationale cijfers kunnen ook de cijfers op lokale schaal niet helemaal kloppen. Dit komt bijvoorbeeld omdat niet iedereen getest wordt op COVID-19.

Dossier-coronavirus

Corona in Heerenveen (week 18)

Het RIVM houdt in Nederland bij hoeveel mensen positief zijn getest op COVID-19, hoeveel mensen zijn gestorven en hoeveel mensen er zijn opgenomen. Deze cijfers zien we dagelijks langskomen op het journaal, op sociale media en in de krant maar geven geen goed beeld van de lokale situatie. Dagelijks publiceert RondOm Vandaag de provinciale cijfers en wekelijks worden de gemeentelijke cijfers gedeeld. Dit gebeurt op dinsdag.

Cijfers Heerenveen:

81 (+4) positief geteste mensen
13 (-) ziekenhuisopnames
17 (+2) overleden mensen

Let op! Net als de nationale cijfers kunnen ook de cijfers op lokale schaal niet helemaal kloppen. Dit komt bijvoorbeeld omdat niet iedereen getest wordt op COVID-19.