Nieuwe versoepelingen

Nieuwe versoepelingen: Wat zijn de coronaregels vanaf vandaag?

Nederland zet vandaag een aantal belangrijke stappen vooruit in de corona-aanpak. We gaan van de verplichte ‘intelligente lockdown’ naar de slogan ‘ruimte met regels’. Met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven volgens het kabinet nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. Wat mag er vanaf vandaag weer wel, en wat nog niet?

  • Om te beginnen mogen vanaf vandaag de sauna’s, sportscholen en sportkantines weer open. Jongeren tot 18 hoeven geen 1,5 meter afstand meer van elkaar te houden en alle binnen- en buitensporten zijn weer toegestaan. Ook mogen mensen in contactberoepen (onder meer sekswerkers, masseurs en rij-instructeurs) allemaal aan de slag.
  • Er geldt vanaf vandaag geen bovengrens meer voor het aantal personen dat binnen of buiten bij elkaar komt. Wél moeten zij 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Dit biedt meer ruimte voor bezoekersaantallen in theaters en kerken, en op begrafenissen en bruiloften. Ook buurtbarbecues en kermissen mogen weer. In de horeca hoeft er geen afstand meer te zijn tussen de tafeltjes, als er maar kuchschermen staan.
  • Evenementen zijn in principe weer mogelijk vanaf 1 juli, maar de uitvoering en vergunningverlening is aan de gemeenten. In de praktijk zullen grote evenementen pas in de tweede helft van augustus kunnen plaatsvinden, zei Rutte eerder. En op een festival moet je straks zitten terwijl je naar een bandje kijkt.

Een overzicht van de nieuwe regels per situatie:

Regels voor binnen
Binnen – bijvoorbeeld in de kroeg of het restaurant – hou je ook altijd 1,5 meter afstand. Bij alle ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee. Meer dan 100 mensen mag, maar alleen als je een plek reserveert. En je krijgt een gezondheidscheck.

Regels voor buiten
Je houdt buiten ook altijd 1,5 meter afstand. Buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Meer dan 250 mensen samen mag op plekken met vaste zitplaatsen, maar alleen als je reserveert. En je krijgt een gezondheidscheck. Bij dierentuinen, kermissen en pretparken geldt overigens geen maximum aantal personen.

Regels bij personenvervoer
Een mondkapje dragen is verplicht in het openbaar vervoer en in taxi’s, busjes en touringcars. Ook moet je voor persoonlijk bus- en taxivervoer reserveren en je krijgt een gezondheidscheck. Zitten er mensen uit een ander huishouden bij je in de eigen auto? Dan luidt het advies: draag een mondkapje. In al het andere vervoer moet je 1,5 meter afstand houden. In bussen en taxi’s mogen alle plekken weer worden bezet.

Uitzonderingen op de 1,5 meter
Mensen uit één huishouden, kinderen tot en met twaalf jaar, jongeren tot achttien jaar onder elkaar, hulpbehoevenden en hun begeleiders. Maar ook kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s hoeven tijdens hun werk geen afstand te houden. Net als sporters, acteurs en dansers. En de sekswerkers mogen weer aan de slag.

Wat blijft niet mogelijk?
Spreekkoren in een stadion, hard meezingen bij een concert of schreeuwen in groepsverband. En discotheken en nachtclubs blijven tot 1 september gesloten. Voor zangkoren en zangensembles wordt repeteren en optreden weer mogelijk. Onder welke voorwaarden, daarover komt het RIVM op zeer korte termijn met een advies.

Deze basisregels blijven van kracht:
– Blijf thuis bij klachten en doe een test.
– Houd 1,5 meter afstand van anderen.
– Was vaak je handen.
– Werk zoveel mogelijk thuis.
– Vermijd drukke plekken en reis zoveel mogelijk buiten de spits
Nog meer coronasteun voor inwoners en ondernemers Heerenveen

Nog meer coronasteun voor inwoners en ondernemers Heerenveen

De gemeente Heerenveen komt met een nieuw steunpakket voor inwoners en ondernemers die het momenteel zwaar hebben vanwege de coronamaatregelen.

In maart kondigde Heerenveen een eerste pakket met steunmaatregelen voor ondernemers aan. Veel (kleine) bedrijven hebben het, ondanks recente versoepelingen, echter nog altijd moeilijk. De gemeente wil daarom helpen.

Zo hoeven ondernemers in het centrum van Heerenveen in 2020 geen reclamebelasting te betalen. Ook de precariobelasting voor de terrassen vervalt dit jaar.
 
Dorpen leefbaar houden
 
Voor Akkrum, Jubbega en het buitengebied trekt Heerenveen 45.000 euro uit, bedoeld voor initiatieven om de dorpen aantrekkelijk en leefbaar te houden. Daarnaast wordt de opbrengst van de toeristenbelasting over 2019 ingezet voor initiatieven die de gemeente op de kaart zetten, bijvoorbeeld op het gebied van recreatie en toerisme.

Verder laat Heerenveen weten maatwerk en coulance te blijven toepassen bij ondernemers die uitstel van betaling nodig hebben. Vanaf 31 juli worden de belastingaanslagen voor de ozb weer opgelegd.

Gerrit Vis nu meer dan een naam

Gerrit Vis nu meer dan een naam

Op de foto; Gerrit is degene die door het vizier kijkt. Dit is een van de foto’s van Gerrit Vis die bewaard zijn gebleven van zijn diensttijd in Nederlands-Indië. .

‘Oer Gerrit waard troch de famylje net praat. Dat wie te pynlik’

Nu zijn familie steeds meer over hem te weten komt, is Gerrit Vis niet langer alleen een naam. Toch is meer informatie over deze Heerenvener die in Indië sneuvelde nog altijd welkom.

Hij had zo’n dorst, bracht hij nog uit. Het was 28 december 1948. De pantserwagen met daarin Gerrit Vis (21) was zojuist op een trekbom gereden en stortte in het ravijn.

Drie maten waren op slag dood. Gerrit leek te kunnen worden gered. Luitenant-ter-zee Dupuits wist hem uit de diepte te halen. In allerijl werd Gerrit overgebracht naar een noodhospitaal. Zijn strijdmakker Sjef Vervoort week niet van zijn zijde. Ontzettende dorst, hoorde Vervoort hem zuchten. En toen blies Gerrit zijn laatste adem uit.

Het was de zoon van deze Sjef Vervoort die vorig jaar namens zijn vader een oproep deed op de facebookpagina van de Huzaren van Boreel. Sjef Vervoort, inmiddels 92 jaar, wilde weten of er nog nabestaanden waren van zijn oude makker Gerrit Vis. Zoon Martin Vervoort had ontdekt dat Vis’ naam in Heerenveen op het Indië-monument staat.

De Heerenvener Tjeerd Koehoorn, net als Gerrit en Sjef een huzaar, deelde dit bericht op de facebookpagina ‘Heerenveen in oude tijden’. Dat kreeg Annette van der Meer onder ogen. Gerrit Vis was een neef van haar moeder. En hij had met haar vader op de mulo in de klas gezeten van leerkracht Sieger van der Laan, de latere Heerenveense verzetsheld. Annette van der Meer besloot zelf een facebookpagina aan haar jong gesneuvelde achterneef te wijden om zoveel mogelijk over hem te weten te komen. Ze hoopt dat mensen zich bij haar melden. ,,Want oer Gerrit waard troch de famylje net praat’’, vertelt Annette. ,,Dat wie te pynlik.’’

Gerrit Vis groeide op aan Het Meer, tussen Heerenveen en De Knipe. Hij was de jongste van de vijf kinderen van Gerrit Vis en Akke Vis-van der Mei, en verloofd met Trijntje Vredeveld. Hij werkte als lasser bij Hainje, aan de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen. Hij moest als dienstplichtig soldaat naar Indië. Op 28 november 1947 stapte hij in Amsterdam aan boord van de Nieuw Holland richting de Indische havenstad Tandjong-Priok.

Gerrit was ingedeeld bij een mortierpeloton. Daartoe had hij in Amersfoort een spoedopleiding gevolgd. In Indië zou de rest volgen. ,,Mar dy kaam net’’, vertelt Annette. ,,Se moasten harren dêr mar sjen te rêden’’, weet ze van Sjef. Geregeld schreef Gerrit naar huis. In algemene bewoordingen liet hij zich over de toestand in Indië uit.

In december 1948 werd er tijdens de tweede politionele actie een landing uitgevoerd door de mariniers en de huzaren. Een soort ,,lytse D-Day’’, zegt Annette. En toen kwam dus die fatale decembernacht. Tijdens een konvooi, waarin Gerrit samen met Sjef en andere dienstmakkers de mariniers moest beschermen en ondersteunen, ging het mis. De pantserwagen met daarin onder anderen Gerrit reed de brug op. Plots klonk er een knal, gevolgd door een vuurzee.

Gerrit kreeg een tijdelijke rustplaats achter het noodhospitaal in Blora. Later is hij herbegraven op het ereveld van Kembang Kuning, in Surabaya op Java. Zijn ouders werden later door de oorlogsgravenstichting uitgenodigd dit graf te bezoeken. ,,Dat koste 2200 gûne de man. Mar dat wie foar gewoane minsken net te dwaan’’, zegt Annette. Een zus en zwager bezochten Gerrits laatste rustplaats in 1980.

Via de dominee, die weer geïnformeerd was door de burgemeester, werd de familie Vis van Gerrits overlijden op de hoogte gesteld. In de gereformeerde kerk in De Knipe vond een rouwdienst plaats. Het orgel thuis, waar Gerrit graag op speelde, bleef voortaan onaangeroerd. Ook maat Sjef zweeg decennialang, maar besloot uiteindelijk toch zijn verhaal te vertellen. Hij had zelfs foto’s van Gerrits begrafenis voor de familie.

Sjef Vervoort zal de Indiëherdenking op 15 augustus in Heerenveen bijwonen. Net als een stafofficier, die het Veteranenplatform regelde, verwanten van Vis en andere geïnteresseerden. ,,Dit ferhaal moat trochjûn wurde’’, vindt Annette. ,,Troch alles wat ús ferteld waard, is hy foar ús net allinnich mear in namme, mar in mins wurden.’’

Kabinet overweegt terrassen te openen op 1 juni bew

Kabinet overweegt terrassen te openen op 1 juni.

Het kabinet overweegt cafés en restaurants vanaf 1 juni weer hun buitenterrassen te laten openen.

Dat stellen ingewijden na berichtgeving door persbureau ANP. Premier Rutte en zijn vakministers vergaderen woensdag opnieuw over de maatregelen tegen het coronavirus.

Een aantal mogelijke versoepelingen wordt dan ook besproken. Zo wordt overwogen om het gebruik van mondkapjes in het openbaar vervoer te verplichten. Momenteel studeert het RIVM op de nut en noodzaak, omdat het kabinet het gebruik hiervan eerder afraadde. Premier Mark Rutte was namelijk bang dat mensen hierdoor de 1,5 meter afstand niet meer in acht zullen nemen.

Ook wordt er nadrukkelijk gekeken naar het heropenen van kapperszaken. Personeel hier zou dan mogelijk ook met beschermingsmaskers, mondkapjes en handschoenen gaan werken.

‘Onbegrijpelijk en halfbakken maatregel’

Als het kabinet daadwerkelijk besluit dat de horeca per 1 juni alleen terrassen mag openen, dan is dat een ‘onbegrijpelijke en halfbakken’ maatregel. Dat zegt horeca-ondernemer Laurens Meyer, die vorige week dreigde zijn ruim vijftig kroegen te heropenen als de overheid de sector geen perspectief biedt.

,,Dit is alleen een oplossing voor zaken met een groot terras of aan zee”, zegt Meyer. De ondernemer houdt wel een slag om de arm omdat het om uitgelekte plannen gaat, maar hij roept nog altijd op tot meer perspectief voor de horeca. ,,In Duitsland en Spanje mogen cafés eerst gedeeltelijk open en daarna helemaal. Met zoiets kun je aan de slag.” Behalve die twee landen noemt Meyer nog een reeks Europese landen op waar de horeca meer mag dan hier. “Ik snap niet zo goed waarom wij er zoveel slechter voor zouden staan dat we daar achteraan moeten lopen.”

Ook praktisch gezien heeft Meyer nog een aanmerking. ,,Volgens mij is 1 juni tweede pinksterdag. Zo’n maatregel moet je eigenlijk voor Pinksteren in laten gaan.”

Kopzorgen

De versoepelingen bezorgen premier Rutte hoofdbrekens. Hij vreest met name dat het drukker wordt op straat, zo waarschuwde hij vrijdag nog. Iedere keer als een maatregel wordt losgelaten, verhoogt dat ook de druk op het openbaar vervoer, waarschuwt hij. Daarom zouden treinen, bussen, trams en metro’s voorlopig nog alleen bestemd blijven voor personen met een vitaal beroep.

Bovendien beginnen na de meivakantie de basisscholen weer, gevolgd door – als dat goed gaat- de middelbare scholen vanaf juni.

Wantrouwen

Rutte wantrouwt de goede cijfers die vernomen worden vanuit de ziekenhuizen, omdat besmettingen zich pas over twee weken zouden kunnen openbaren. ,,In de zorg gaan de cijfers de goede kant op. Je ziet dat het aantal mensen op de ic afneemt. Maar in die ziekenhuiscijfers zit wel vertraging,’’ zei Rutte eerder. ,,Er kan een moment komen dat mensen die thuis ziek zijn, toch op enig moment naar het ziekenhuis moeten. Als het nu drukker is op straat, kan dat betekenen dat we pas over twee, drie weken effect zien.”

Besluiten

In principe lopen de getroffen coronamaatregelen door tot 20 mei. Maar Rutte beloofde dat als er tussentijds ‘iets mogelijk’ zou zijn voor kappers hij dit bekend zou maken. Vanuit de horeca wordt de afgelopen dagen daarnaast flinke druk gezet op het kabinet om tot versoepeling te komen per 1 juni. Toch stelde Rutte ‘dat het nog niet te zeggen is of dat gaat lukken’. ,,Er moet wel ruimte zijn. Ik zou tegen de kappers, of mensen die een sportschool of café of restaurant hebben, willen zeggen: er komt misschien wat meer ruimte, maar die moet er dan wel zijn.”

Vaartwallen met spoed aangepakt kop bew

Meepraten over natte miljoenenklus

De kade van de Schoterlandse Compagnonsvaart tussen De Knipe en Bontebok wordt op vijf plekken aangepakt. Bewoners mogen meepraten over de klus.

Aan de zuidkant van de vaart, die zo belangrijk was in de periode van de vervening, is de kade op veel plaatsen toe aan groot onderhoud. De oude, los op elkaar gestapelde stenen voldoen niet meer als kering. Hierover zijn al jaren zorgen.

De gemeente Heerenveen en Wetterskip Fryslân hebben samen een plan bedacht voor de omvangrijke opknapbeurt. Heerenveen draait hierbij op voor 80 procent van de kosten: 2,24 miljoen euro. De rest komt voor rekening van het waterschap. In het najaar moet de klus beginnen.

Vroeger liepen er smalle paden langs het water. Toen rond 1960 een weg werd aangelegd, is op veel plekken gekozen voor een kade van losse stenen. Destijds kon dat prima, tegenwoordig zijn met name de landbouwvoertuigen veel zwaarder. Bovendien schommelt het waterpeil door de jaren nogal, wat gevolgen heeft voor de druk op de kade. Daarnaast hebben baggerwerkzaamheden de stapels stenen instabieler gemaakt. Op veel plekken is de kade dan ook ingezakt. Het gaat met name om de gedeelten bij de Barte, de begraafplaats, de Hofbrêge, de Durk Aebelebrêge en de Geertsbrêge. Opgeteld is het zo’n 1200 meter.

Voor de veiligheid van het wegverkeer moeten de kade en de bermen behoorlijk breed zijn. Het versmallen van de Compagnonsvaart is geen optie, omdat de vaart belangrijk is voor de waterberging. Daarom kiezen de gemeente en het waterschap bij de opknapbeurt voor een stalen damwand als vervanging voor de gestapelde stenen. Omdat zo’n stalen wand volgens Heerenveen niet bijdraagt aan de ‘historische’ uitstraling die de vaart zou moeten hebben, wil de gemeente het staal aan het zicht onttrekken. Inwoners van De Knipe en Bontebok mogen de komende maanden kiezen tussen hout of steen.